Omschrijving

Vraagbaak
Budgetondersteuning in welke vorm dan ook vergt een specialistische kennis. Ik zie dat veel ambulante begeleidingsprofessionals over generalistische kennis beschikken. Voor losse vragen kun je altijd bij ons terecht.

Ondersteuning ambulant werk bij financiële analyse (corona-methode)
Veel ambulante begeleidingsprofessionals (zorg, maatschappelijk werk en welzijn) zijn momenteel minder goed in staat zijn in contact te komen met hun cliënten, laat staan dat ze hands on achter de voordeur komen om enveloppen uit te pakken en de administratie kunnen ordenen. Onze logistiek was en is er al op gericht om definanciële situatie snel in kaart te brengen (en in ons geval over te nemen). Wij kunnen op onze rondes die we door Rotterdam rijden bij cliënten langsrijden om administratie op te halen, te ordenen en van een financiële analyse te voorzien.

Van zelfstandig wonen naar een instelling verhuizen (‘intramuraal’)
Stichting Veritas Vertegenwoordiging kan zorg dragen voor de transitie van zelfstandig wonen (al dan niet vanuit een ziekenhuissituatie) naar verblijf binnen de instellingsmuren. Wij werken samen met gespecialiseerde verhuisbedrijven. Afhankelijk van de draagkracht van de cliënt kan dit op basis van volmacht of op basis van onderbewindstelling (zie hierna). Mocht een cliënt geen zorgbesluiten meer kunnen nemen (waaronder het besluit van verblijfplaats) dan kunnen we optreden als mentor. Afhankelijk van de soort inzet die van de mentor gevraagd wordt hebben we opties om het mentorschap zelf uit te voeren. Voor aanpalende welzijnsinzet schakelen we dan met Aafje en indien mogelijk/gewenst met een particulier bureau voor aanvullende welzijnsinzet. Wij werken samen met Stichting Mentorschap Rotterdam en omstreken. In overleg kunnen we de juiste mix voor de cliënt bepalen.

Onderbewindstelling
Stichting Veritas Vertegenwoordiging is een ‘ouderwetse’ stichting: de stichting is opgericht om díe cliënten te ondersteunen die niet meer geheel in staat zijn voor hun eigen financiële zaken te zorgen. Dat levert een brede doelgroep op: geriatrie, psychiatrie, laagbegaafd enzovoort. Sommige cliënten zijn vermogend, anderen hebben schulden. Voor ons is dat niet relevant: het uitgangspunt dat een cliënt zijn eigen financiën niet meer helemaal kan doen is doorslaggevend. Sinds een aantal jaar is het mogelijk om alleen op basis van schulden onder bewind gesteld te worden. Die groep doen we natuurlijk ook. De kosten van bewind kunnen worden betaald door de gemeente bij onvoldoende geld bij de cliënt. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door het ministerie.

Volmacht
Bij de uitvoering van bewind houden we altijd rekening met de wensen van de cliënt. Ons uitgangspunt is dat het geld een middel is om een zo hoog mogelijk welzijn mee te faciliteren. Dit kan tot ruis op de lijn leiden: wat een cliënt wil kan soms indruisen tegen het behandelplan, er kan sprake zijn van misbruik of er kan sprake zijn van een arme cliënt. Als het er op aan komt is de kantonrechter wel bepalend. Wanneer een cliënt nog niet er aan toe is zijn beschikkingsbevoegdheid uit handen te geven is altijd nog ons werk beschikbaar via volmacht. Dan voeren we dezelfde werkzaamheden uit als bij bewindvoering, maar is de cliënt te alle tijden doorslaggevend in de besteding van het geld. Cliënten kunnen hier geen gemeentelijk geld voor ontvangen, dus zij moeten over enige draagkracht beschikken. De kosten zijn gelijk aan die van bewindvoering.

Mentorschap
Net zoals een cliënt op een gegeven moment niet (meer) in staat is voor zijn financiën te zorgen, kan het goed zijn dat een cliënt niet (meer) in staat is om voor zijn ‘immateriële belangen’ te zorgen. Oftewel: de cliënt is niet volledig in staat besluiten te nemen op het gebied van zorg en welzijn. Stichting Veritas Vertegenwoordiging kan dan als mentor optreden. De mentor neemt besluiten in overleg met, maar vervolgens in de plaats van, de cliënt.

Curatele
Deze vorm van beschermingsmaatregelen wordt tegenwoordig nauwelijks nog uitgesproken. Kort door de bocht is curatele de optelsom van bewindvoering en mentorschap.

Dienstverlening na overlijden
Bewindvoering houdt per direct op bij overlijden van de cliënt. Bij Stichting Veritas Vertegenwoordiging niet! Voor al onze cliënten geldt dat wij er voor (kunnen) zorgen dat het stoffelijk overschot geborgen wordt, dat de begrafenis geregeld wordt en dat de kamer ontruimd wordt. Met een nalatenschapsservice, huisnotaris, vereffening enzovoort hebben we hier ook heel wat te bieden…. Wij kunnen dat ook voor cliënten regelen die niet of nog niet onder bewind komen bij ons.

Tot slot:
Lian en Angelique praten je collega’s met liefde door aanmeldingen en praktijkinformatie heen. Gea ondersteunt de twee dames met het ordenen van de administraties van de cliënten.

Prijzen

Korte adviezen en oriëntatie op onze dienstverlening zijn gratis. Alle tarieven worden afgeleid van de tarieven zoals jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Wij bieden aan:
Financieel advies
Budgetbeheer en inkomensbeheer
Bewind voering
Mentorschap
Afwikkelen van de nalatenschap
Ontruimen van de woning*
Aanpassingen van de woning*
Inrichting van de woning*
Verhuizen naar een nieuwe woning of instelling*
Testamentadvies, benoeming tot executeur*
Aanvullende (mantel)zorg*
* Via onze netwerkpartners

 • Nog geen reacties.
 • Voeg een beoordeling toe
  Kalender
  U kunt deze kalender gebruiken om een voorkeursdatum aan te geven bij deze dienstverlener. De dienstverlener neemt contact met u op om een tijd te bespreken.
  september 2023
  ma
  di
  wo
  do
  vr
  za
  zo
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1