Archieven

Hebt u recht op een aanvullende inkomensvoorziening?

Hebt u wel eens gehoord van een Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)? 

Als u AOW ontvangt en daarbij een inkomen onder het bestaansminimum heeft, dan kunt u dit aanvragen. Het is gebleken dat van alle mensen die recht hebben op een AIO, maar de helft aanspraak hierop maakt. Misschien komt u zelf wel in aanmerking voor een aanvullende inkomensvoorziening! Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer is gekomen dat vooral mensen tussen de 70 en 79 jaar recht hebben op een aanvulling op het inkomen en zich daar niet bewust van zijn. Het gaat dan om tienduizenden ouderen. Het zijn vaak mensen met een hoge overwaarde in hun eigen wonen met een inkomen dat onder het bijstandsniveau ligt. Een overwaarde houdt een verschil in tussen de WOZ-waarde en de resterende schuld.

 
Te weinig AOW? Hoe kan dat?
Ondanks dat u een AOW ontvangt, kan uw inkomen toch onder het bijstandsniveau zijn. Een reden hiervoor kan zijn dat u een tijd in het buitenland heeft gewoond waardoor u te weinig AOW-rechten heeft opgebouwd. Maar het kan ook bijvoorbeeld komen doordat uw partner geen AOW-uitkering ontvangt, of andersom. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan geen uitdraai maken van de mensen die recht hebben op een aanvullende inkomensvoorziening. Het UWV en de belastingdienst moeten een aantal gegevens delen om dit te kunnen zien. Helaas is dit vanwege de strenge privacywetgeving niet mogelijk. U moet daarom zelf een eventuele aanvulling aanvragen.

Wanneer heeft u recht op een aanvullende inkomensvoorziening ouderen?
– U heeft de AOW-leeftijd bereikt;
– U woont in Nederland;
– U ontvangt geen of een onvolledige AOW;
– U heeft naast uw AOW geen andere inkomstenbron;
– U bezit niet te veel vermogen.

Ontvangt u wel een volledige AOW, maar uw partner niet of nog niet? Als u en uw partner niet te veel vermogen bezitten en geen of weinig andere inkomsten hebben kunt een AIO aanvragen. De grens voor een eigen vermogen ligt op € 6.225 per persoon. Indien u een koopwoning bezit, dan bepaalt de SVB de AIO op basis van de overwaarde. De overwaarde heeft een grens tot € 52.500. Heeft u een hogere overwaarde op uw huis, dan kan een AIO-aanvulling mogelijk zijn in de vorm van een renteloze lening.

Wilt u controleren of u in aanmerking komt voor een aanvullende inkomensvoorziening ouderen? Dat kan met de AIO check op de website van de Sociale Verzekeringsbank. U vult tijdens de check uw inkomsten, vermogen en schulden in.

Deel dit artikel

Facebook
WhatsApp
Email
  • Nog geen reacties.
  • Voeg een reactie toe