Een Wmo-aanvraag in vijf stappen


De Nederlandse bevolking vergrijst.

En in deze huidige maatschappij worden ouderen steeds meer gestimuleerd om langer zelfstandig thuis te wonen. Om het langer thuis wonen zo comfortabel mogelijk te maken kunt u een Wmo-aanvraag doen.

 

De WMO

Wmo staat voor de Wet maatschappelijke ondersteuning en is bedoeld voor ieder die ondersteuning nodig heeft in huis om zo lang mogelijk zelfredzaam blijven. Hierbij kunt u denken aan hulp in het huishouden omdat dit zelf niet meer goed lukt, maar ook dagbesteding of een boodschappenhulp kunnen van de Wmo geregeld worden. Uw eigen gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo.

Hoe gaat het aanvragen van een Wmo indicatie? Wij leggen het graag kort in een stappenplan aan u uit.

Stap 1. Naar de gemeente

Als u hulp en ondersteuning wilt aanvragen moet u allereerst een melding maken bij het Wmo loket in de gemeente waar u woont. De meeste gemeenten bieden ook de mogelijkheid om een Wmo-aanvraag online te doen via een digitaal formulier.

Stap 2. Inplannen gesprek

Na de aanvraag bij het Wmo loket komt er iemand van de gemeente bij u thuis om samen met u te bespreken waar de knelpunten in uw situatie liggen en wat er nodig is om deze problemen op te lossen.

Stap 3. De gemeente doet een voorstel

Binnen tien werkdagen wordt er een verslag van het bezoek naar u opgestuurd. In dit verslag wordt opgenomen in hoeverre u bijgestaan kunt worden door familie of naasten. Is de conclusie van het verslag dat u uzelf niet voldoende zelfstandig staande kunt houden in de maatschappij? Dan is de gemeente verplicht om u te helpen. Naar aanleiding van dit verslag wordt u een voorstel gedaan.

Stap 4. Er wordt een besluit genomen

Als u akkoord gaat met het verslag en het voorstel dat u is gedaan, dan ondertekent en retourneert u deze. Hierna beslist de gemeente binnen twee weken voor welke voorzieningen u in aanmerking komt.

Stap 5. Kies de instelling waar u hulp van wilt ontvangen

Krijgt u een Wmo-indicatie toegekend voor huishoudelijke ondersteuning? En hebt u bijvoorbeeld gekozen voor Aafje Hulpthuis? Dan zorgt Aafje dat er binnen twee werkdagen na het huisbezoek het eerste hulpmoment wordt ingepland.

Bron: Zorgwijzer

Geef een reactie