Archieven

Langer zelfstandig thuis wonen met hulp van project E-Health

Dat senioren tegenwoordig langer zelfstandig thuis wonen is niets nieuws. Thuis in de eigen omgeving voelt men zich toch het prettigst. Helaas kleven er ook nadelen aan langer thuis wonen, zoals eenzaamheid en gezondheidsproblemen. Proefproject E-Health helpt ouderen om zich een stukje minder eenzaam te voelen.

Tablets op maat
Iedere deelnemer aan dit project ontvangt een tablet helemaal op maat ingericht. Op de tablet staan bijvoorbeeld de contactgegevens van familie, vrienden, mantelzorgers maar ook zorgverleners. Ook kunnen ouderen op een makkelijke manier naar een foto-app gaan waarin ze foto’s van vroeger kunnen bekijken en zo mooie herinneringen op kunnen halen. Én op de tablet is ook alle informatie over de activiteiten in de wijk te vinden.  

Voor wie?
De ouderencoach en mantelzorgcoach van Welzijn Capelle kijken samen met huisartsen en andere zorgpartners welke ouderen uit Capelle mee willen doen met dit project. De deelnemers krijgen een tablet van Compaan in bruikleen. Als ouderen zelf een iPad bezitten kan daarop de Compaan-app geïnstalleerd worden. Naast dat contact met de eigen sociale kring gelegd kan worden, kunnen de deelnemers ook onderling contact leggen en zo hun sociale kring uitbreiden.

Korte training
Voordat de tablets uitgebreid in gebruik genomen kunnen worden, krijgen de deelnemers eerst een korte training. Vragen kunnen zij altijd stellen aan de Digimaatjes van het project. Als de deelnemers enthousiast zijn dan hebben zij de keuze om de tablet over te nemen.

Aanmelden als Digimaatje
Voor dit project zijn er nog Digimaatjes nodig. Mensen die zich willen aanmelden als Digimaatje vinden het leuk om met ouderen om te gaan; zijn handig met computers, tablets en mobiele telefoons; zijn geduldig en kunnen goed uitleggen; zijn 2 à 3 uur per week beschikbaar om de oudere thuis te helpen bij vragen over de tablet; en willen zich minimaal een halfjaar inzetten als vrijwilliger. Aanmelden als Digimaatje kan hier: https://www.welzijncapelle.nu/nieuws/gezocht-digimaatjes-voor-senioren

Deel dit artikel

Facebook
WhatsApp
Email
  • Nog geen reacties.
  • Voeg een reactie toe