Archieven

Nieuwe richtlijn om overbelasting bij mantelzorgers te voorkomen

Maar liefst 1 op de 10 mantelzorgers in Nederland voelt zich zwaar belast. Ze hebben veel verantwoordelijkheden en zorgtaken, maar dit wordt alleen maar groter door het groeiende personeelstekort en de vergrijzing. Met de nieuwe richtlijn Mantelzorg, waarin allerlei handreikingen en tools beschreven staan kan overbelasting voorkomen worden.

De richtlijn bevat waardevolle vragenlijsten en hulpmiddelen die u kunnen helpen om een gesprek aan te gaan met mantelzorgers. Vaak durven zij niet zelf aan de bel te trekken als ze overbelast zijn. De richtlijn kan helpen om jonge, werkende en oudere mantelzorgers eerder te helpen op het moment dat het te veel wordt. Hierdoor zal een mantelzorger zich sneller gehoord en gesterkt voelen in het omgaan met de zorg voor hun naaste. De aanbevelingen in de richtlijn zijn voor verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten en voor alle mantelzorgers.

Jonge mantelzorgers
Er wordt in de richtlijn ook extra aandacht besteed aan jonge mantelzorgers. Zij helpen mee in het gezin, geven praktische of emotionele steun en maken zich zorgen over de situatie. Hierdoor komen ze vaak zelf zorg te kort. Dit heeft ook invloed op hun school- en studieprestaties, sociale contacten en in hun vrijetijdsbesteding. Door vroegtijdig in te grijpen bij jonge mantelzorgers die overbelast raken kan dit invloed hebben op het voorkomen van (psychische) problemen en het vroegtijdig verlaten van school.

Download hier de richtlijn (pdf).

Bron: Zorg voor Beter

Deel dit artikel

Facebook
WhatsApp
Email
  • Nog geen reacties.
  • Voeg een reactie toe