Privacy Statement

Dit is het Privacy Statement van Met Hulp van B.V.

 

Wij zullen de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt vertrouwelijk en zorgvuldig behandelen en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om die gegevens te beschermen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van met u gesloten overeenkomsten en voor data analyse. In dat laatste geval zal uitsluitend gebruik worden gemaakt van gegevens (zoals postcodes en/of geboortedata) die niet rechtstreeks naar u kunnen worden herleid.

 

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om informatie op te slaan op en te ontsluiten uit uw computer. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts computers/apparaten. U kunt uw computer zo instellen dat er geen cookies worden geïnstalleerd en/of weigeren de cookie melding op onze website te accepteren.

 

U kunt ons om een opgave vragen van uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt en bewaard. Op uw verzoek zullen wij deze gegevens wijzigen of verwijderen uit onze bestanden.